Vanessa Crawford

Samordnare och psykatriker

Description:

Hon får lätt migrän, detta är något hon tycks ha lidit av så länge någon känt henne. Ingen vet hennes egentliga ålder men hennes ögon visar på ett långt hårt liv. Hennes förlust av för många nyligen rekryterare väger tungt på henne så hon försöker hålla dem på avstånd.

Hon tycks ha funnit en vän i Peter dock.

Bio:

Vanessa Crawford

Väktarna Katiekat Katiekat